Ouders

Ouders Ondersteuning Voor De Ouder

Ouders en school

Wij vinden betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ouder, kind en school.

Intern begeleider

Heb je vragen of kwesties over de ontwikkeling van uw kind? Dan kan via onze Interne begeleider naar een oplossing gezocht worden. Deze heeft een uitgebreide kennis en een netwerk van specialisten die, zonodig, ingezet kunnen worden. De samenwerking tussen ouders, kind en school zijn hierbij erg belangrijk.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt bij de organisatie van feesten en andere activiteiten zoals het schoolreisje, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval en Paasviering. De OV int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage.
De Oudervereniging komt regelmatig bij elkaar voor overleg. Hierbij is altijd een (directie)lid van het schoolteam aanwezig.

Meer over de oudervereniging

Ouders Interne Begeleiders

Uw kind

is een kanjer