Ons onderwijs

School Ons Onderwijs

Op de St. Jozef willen wij kinderen helpen ontwikkelen zodat ze gelukkig en succesvol kunnen zijn in de 21e eeuw, een ieder vanuit zijn of haar eigen talenten. Vandaar dat onze missie "Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!" ons op het lijf geschreven is.!

Boeiend Onderwijs

Onderwijs moet niets, behalve boeien. Pas als uw kind geboeid raakt door de wijze waarop leerkrachten hun lesstof aanbieden, ontstaat échte betrokkenheid. Op school creëren we ''boeiende leersituaties'', waarbij we gebruik maken van wetenschappelijk bewezen inzichten. Wij combineren daarom leren met bewegen, laten kinderen samenwerken, samenhang in de leerstof zien en dagen hen uit hun talenten te ontdekken. 

Kleinschaligheid

Wij vinden een veilig schoolklimaat heel belangrijk, het is daarom dat we veel tijd steken in het leren kennen van uw kind. In onze school kennen de juffen en meesters uw kind en uw kind de meesters en juffen, dat zorgt ervoor dat kinderen zich snel thuis voelen op de St. Jozef

Uw kind is een kanjer

Met zelfvertrouwen naar school! Op onze school gebruiken we de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren we uw kind om voor zichzelf en anderen op te komen en stimuleren we een veilig en prettig schoolklimat.

Bibliotheek op school

Wij vinden lezen en leesmotivatie erg belangrijk. Om lezen te stimuleren hebben we in samenwerking met de bibliotheek in Aalten een eigen bibliotheek op school. We beschikken daarom over een aantrekkelijk, wisselend en actueel aanbod van leesboeken.

Wij kennen

uw kind