Help mee vergroenen!

Voor 'n natuurlijke speelomgeving

Dit is ons speelplein 

"Op ons speelplein rijden wij met karren, spelen wij met zand en glijden we van de glijbaan. We rennen en maken samen plezier. Toch missen wij nog wat...". 

Op ons Kindcentrum met Basisschool St.Jozef en kinderopvang (0-12jr) van Kindernet vinden wij spel belangrijk. Het jonge kind, zowel in de voorschoolse leeftijd als in de eerste vier jaar op school, leert door te spelen. Binnen de klaslokalen bieden wij een rijk aanbod, maar ons schoolplein gaf weinig uitdaging om tot gevarieerd spel te komen. Daarom hebben wij ons ingezet voor deze ambitie:  

Kinderen zamelden geld in: het Pleinfestijn!

Op 2 juni haalden kinderen geld op voor hun mooie, nieuwe plein. Ze nodigden iedereen uit en organiseerden samen een geweldige dag. Kinderen en ouders, opa's, oma's en andere betrokkenen uit het dorp hadden met ons plezier veel plezier en zo droeg iedereen bij aan ons nieuwe schoolplein. 

Ook na het Pleinfestijn kwamen nog vrijwillige bijdragen van sponsoren binnen. 

Het resultaat tot nu toe!

De resultaten van alle inspanningen zijn zichtbaar. In de zomer is het plein aangepakt. Eerst door ouders en daarna door Hoveniersbedrijf Oonk, samen met Te Bokkel grondverzet. De aanplant volgt nog op een geschikt jaargetijde. 

Header School (1)

Onze ambitie

In juli 2023 spelen kinderen van kindcentrum St.Jozef op beide schoolpleinen in een groene, uitdagend gevarieerde speel- en leeromgeving. De beide pleinen bieden plek voor natuurlijk spelen, ontdekkend leren over de natuur en komen tegemoet aan de verschillende behoeften tussen kinderen om ruimtelijk en besloten te spelen. De pleinen dragen bij aan samenspelen tussen verschillende leeftijden (0-4 jaar/4-8 jaar/8-12 jaar) en bieden kansen voor natuur- en milieueducatie en ruimte voor lessen bewegend leren. Met de inrichting van de pleinen neemt de school haar rol om de klimaatdoelen te ondersteunen.

In 2021 hebben we met dezelfde doelen het schoolplein van de bovenbouw vergroend. Het is de inspiratie voor onze plannen op de andere pleindelen. 

Ons plan

Om beide delen van het schoolplein te vergroenen voor onze jongste kinderen, hebben wij Johan Oonk gevraagd een ontwerp te maken. Hij heeft de vormgeving van het bovenbouwplein ontworpen en snapt heel goed hoe onze speelomgeving kan worden verrijkt met meer groen en speelmogelijkheden voor kinderen. 

Concreet zullen we dit realiseren voor de vergroening:

  • Ruim 110 m2 tegels vervangen door waterdoorlaatbare ondergrond;
  • Toevoegen van inheemse beplanting;
  • Aanplanten schaduwgevende bomen;
  • Toevoegen natuurlijke speelplekken voor rijk spel.

Bekijk hier de ontwerpen en daaronder enkele voorbeelden van onderdelen van het plan.

Onze Sponsoren droegen gul bij:

Sanovo Technology Group
Repairhuis 2
Auto Wisselink
Schiller (1)
Logo Leuven 640W
Welkoop Logo
Herwers Groep RGB 2000Px (1)
Primera
Van Eerden Juwelier
Van Eerden Timmer
Stoer
Bubbelbal
Navis Sport
Walfort Zwembad
Baboe Balans
Cropped Blokkendoos 5 Juli 2022 Scaled 1
Nationaal Onderduikmuseum
Beele
Verglasco
Stronks Electroworld
Bubbelbal
Krul Logo
BON Flauwers By Laura
Proper Hair
Stronks Hovenier
W&P
Logo Zweerinkbouw
Civon
Prinsheerlijk
Kasper Paul
Logo Admiraal Cafetaria
Brons
Cake Creations
Eco Solar