Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat uit een groep ouders die, in samenwerking met leerkrachten, activiteiten en vieringen voor de leerlingen bedenkt en organiseert.
De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester en leden.

Activiteiten

De activiteiten die de OV organiseren zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, de Kerstviering, de Carnavalsviering de Paasviering en eventueel andere leuke activiteiten.
De OV overlegt hiervoor meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
Iedere ouder of verzorger is automatisch lid van de vereniging en kan zich verkiesbaar stellen om activiteiten te organiseren. De OV beslist niet mee in het algehele beleid van de school. Dat doet de Medezeggenschapsraad (MR). 
De OV is afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit deze pot worden de georganiseerde activiteiten (deels) bekostigd. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. 

 

Contact

Heb je ideeën voor de oudervereniging? Wil je meehelpen om activiteiten te organiseren? Of heb je vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Wij kennen
uw kind

gogoanime