Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids 23-24

Ondersteuningsplan

In een schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden. 

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating/verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating/verwijdering

Veiligheidsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde veiligheidsprotocol. Klik hieronder om ons gedrag- en veiligheidsprotocol van onze school te downloaden.

Download gedrag- en veiligheidsprotocol

Protocol medische handelingen

In het protocol medische handelingen beschrijven we, welke medische handelingen op school worden verricht. 

Schoolplan 2019-2023

In ons schoolplan leest u welke ontwikkelingen wij de komende jaren volgen binnen onze school. 

Download Schoolplan

Intern Ondersteuningsdocument

In ons Ondersteuningsdocument beschrijven we hoe we de leerlingenzorg op school organiseren. 

Ons onderwijs boeit